Clairvoyance
Ønsker du en bedre livssituation og at få løsnet op for problemer, tvivlsspørgsmål eller konflikter i dit liv, så kan en clairvoyance hjælpe dig.
Du får belyst din nuværende situation, som du har lyst til at ændre/påvirke, uanset om det handler om selvudvikling, arbejde, parforhold, børn, bolig, dine potentialer, din spiritualitet eller noget helt andet.

Typisk vil du få klarhed over hvorfor du befinder dig hvor du gør. Det kan f.eks. være gamle reaktionsmønstre, dine tanker eller følelser omkring specifikke områder eller, at du er kørt fast og mangler inspiration til at komme videre.
En clairvoyance kan også være bekræftende i forhold til områder i dit liv, du allerede er i gang med at arbejde med, eller ting du går og tænker på – det vil være det, du har behov for at få belyst som kommer.

Under clairvoyancen får du konkrete råd og vejledning til, hvordan du med fordel vil kunne arbejde med de problemstillinger, jeg har været inde på.


Clairvoyance for par
Ønsker du og din partner en bedre kommunikation og samliv så kan en clairvoyance for par hjælpe.
Det kan give jer mulighed for at se hinanden fra en anden vinkel, og få en bedre forståelse af hinandens reaktionsmønstre og motiver.

Når jeg arbejder med par, er udgangspunktet det samme som når jeg arbejder en til en, her er det blot forholdet mellem 2 mennesker der er i fokus.
Det er de områder i forholdet som har brug for at blive italesat som vil komme, og I får konkret råd vejledning til, hvordan I sammen og hver især med fordel kan arbejde med jeres forhold så det bevæger sig i den retning I ønsker.


Kontakt til afdøde

Ved kontakt til afdøde, er de beviser jeg typisk kommer ind på, din relation til afdøde, afdødes personlighed og karaktertræk, fælles minder, hans/hendes dødsårsag eller andre ting der for dig beviser, at den afdøde er tilstede.

De fleste oplever stor tilfredsstillelse ved at opnå kontakt til en eller flere afdøde.
For nogen kan det være en stor oplevelse at få beviser for den åndelige verdens eksistens. Andre føler en stor lindring ved at opleve, at de stadig har deres nære omkring sig, at de følger med i deres liv og har det godt.
Ved kontakt til afdøde er det er helt op til den åndelige verden, hvem der kommer. Ofte har man et ønske om at få kontakt til en bestemt person, og typisk viser det sig også at være den der kommer.


Praktisk info og pris
En clairvoyance foregår enten hjemme hos mig eller online via ex. Skype/Zoom.

Ved online booking kan du vælge om det er en clairvoyance eller afdødkontakt du ønsker – Det kan også vælges ved sessionen.

Prisen for en individuel clairvoyance/afdødkontakt er kr. 850 og det tager ca. 45 min.

Prisen for en parclairvoyance er kr. 1.300 og det tager ca. 1 time.

Ønsker du sessionen optaget, skal du medbringe din mobil eller andet, som du kan optage på.